Woningstichting Anna Paulowna

Werkvoorbereider/projectleider WST Anna Paulowna.

Voorbereiding, bestek maken, aanbesteding en uitvoering, renovatie /verduurzaming van 14 bewoonde woningen in Anna Paulowna.

Oktober 2018 – Februari 2019.